Λίγα για εμένα...


Πάντα μου ήταν δύσκολο να μιλήσω για μένα... Τι είναι αυτό που προσδιορίζει έναν άνθρωπο?  Η καταγωγή του?  Το χρώμα του? Η μόρφωσή του?  Οι εμπειρίες του? ... Οπότε αν καταλάβεις τι ρόλο παίζω σε αυτή τη ζωή, πες το μου να το μάθω...

Σε αυτό το blog θα βρεις προσωπικές εμπειρίες, σχόλια, φωτογραφίες, από τη ζωή ενός  κοινού θνητού, από ταξίδια, μοτοσυκλέτα, κυνήγι, ψάρεμα,  τηλεκατευθηνόμενο μοντελισμό, ποδήλατο,και τη ζωή σε φάρμα.

Μπορείς να σχολιάσεις και να μοιραστείς τα γραφόμενα μου αρκεί να αναφέρεται ο δημιουργός.---------------------------------

I always was hard to talk about me ... What is it that defines a human; The origin? The color? The education? His experiences? So ... if you find what role I play in this life, tell me to know ... 

In this blog you will find personal experiences, comments, photos, from the life of a ordinary mortal, about travels, motorcycle, hunting, fishing, radio control modeling, bike, and life at farm.

You can comment and share my writings, is sufficient to indicate the creator.


---------------------------------

Αγαπημένα ΜΟΤΟ:

"Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος" (ισχύει για μένα προσωπικά)

"Μην προσπαθείς να μάθεις στο γέρικο σκύλο νέα κόλπα" (ισχύει για τις ιδέες που προσπαθούν να επιβάλουν άλλοι σε εμένα)

"Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται" (ισχύει για τους πάντες)

και τέλος   " Ο νοών νοεί τω" (όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.)

Δείτε και αυτό...

Τέλος κεφαλαίου.

(Το παρακάτω το είχα γράψει όταν πήρα την απόφαση να γυρίσω Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί δεν το δημοσίευσα. Ποτέ όμως δεν είναι αργά για να πεις ...